bất động sản ở Bắc Ninh

Hàng loạt dự án bất động sản ở Bắc Ninh không thực hiện lập báo cáo đánh giá tác động môi trường
Moitruong.net.vn – Thanh tra Bộ Xây dựng vừa chỉ ra nhiều vi phạm trong công tác lập, thẩm định phê duyệt quy hoạch đô thị và tổ chức thực hiện quy hoạch, năng lực tổ chức, cá nhân thực hiện lập đồ án tại các dự án “khủng” tại Bắc Ninh.