Bí thư Thành ủy Cần Thơ

Bí thư Cần Thơ Lê Quang Mạnh làm Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội
Ông Lê Quang Mạnh, Bí thư Thành ủy Cần Thơ được bầu làm Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính – Ngân sách của Quốc hội.