Bí thư Tỉnh ủy Nam Định

Ông Phạm Gia Túc được bổ nhiễm làm Bí thư Tỉnh ủy Nam Định
Moitruong.net.vn – Bộ Chính trị điều động, phân công ông Phạm Gia Túc tham gia Ban chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Nam Định, nhiệm kỳ 2020-2025.