bị xử phạt

Nghệ An: Xả nước thải vượt quy chuẩn, Chi nhánh Công ty TNHH Đỉnh Vàng bị xử phạt 150 triệu đồng
Với hành vi xả nước thải vượt quy chuẩn 3 - 5 lần, Chi nhánh Công ty TNHH Đỉnh Vàng bị xử phạt hành chính 150 triệu đồng.