Biên phòng tỉnh Quảng Ninh

Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ninh: Điểm sáng trong công tác bảo vệ môi trường
Quán triệt sâu sắc quan điểm, chiến lược quốc phòng của Đảng, Nhà nước, những năm qua, lực lượng Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Quảng Ninh đã chủ động triển khai có hiệu quả công tác bảo vệ chủ quyền an ninh vùng biển, đảo trên địa bàn…và làm tốt công tác bảo vệ môi trường.