biểu quyết

Quốc hội miễn nhiệm chức Chủ tịch nước đối với ông Võ Văn Thưởng
Tại kỳ họp bất thường lần thứ 6 diễn ra sáng nay, Quốc hội đã thống nhất miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch nước nhiệm kỳ 2021 - 2026, cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội khóa XV với ông Võ Văn Thưởng.