Bộ công thương

Dùng logo, tên của Cục Thương mại điện tử để lừa đảo, Bộ Công Thương cảnh báo thủ đoạn mới của bọn tội phạm
Theo cảnh báo của Bộ Công thương, Logo, tên của Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số (Bộ Công Thương) và Amazon Global Selling Việt Nam đang bị một số đối tượng sử dụng để lừa đảo doanh nghiệp và người dân.