bổ nhiệm

Điều động Chủ tịch quận Nam Từ Liêm để bổ nhiệm làm Giám đốc Sở TN&MT Hà Nội
Ông Nguyễn Huy Cường, Chủ tịch UBND quận Nam Từ Liêm vừa được Thường vụ Thành ủy Hà Nội được điều động làm Giám đốc Sở TN&MT.