Bộ Tài nguyên và Môi trường\

Việt Nam và Hoa Kỳ hợp tác trong lĩnh vực tài nguyên, môi trường và khí hậu
Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Đặng Quốc Khánh đã có buổi tiếp và làm việc với ông Marc E.Knapper, Đại sứ Hợp chủng quốc Hoa Kỳ tại Việt Nam. Tại đây, phía Việt Nam bày tỏ mong muốn tăng cường hợp tác giữa Hoa Kỳ và Việt Nam trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường.