Bộ tài nguyên và môi trường

Bộ Tài nguyên và Môi trường điều động, bổ nhiệm nhiều lãnh đạo Vụ, Cục
Bộ trưởng Bộ Tài nguyên - Môi trường (TN&MT) Trần Hồng Hà đã điều động, bổ nhiệm 8 lãnh đạo đơn vị mới trực thuộc bộ này.