Bộ Tài nguyên và Môi trường\

Lượng nước về ĐBSCL trong tháng 5-2024 thấp hơn trung bình nhiều năm khoảng 19%
Bộ Tài nguyên và Môi trường cảnh báo lượng nước ngọt về Đồng bằng sông Cửu Long tháng 5-2024 thấp hơn trung bình nhiều năm khoảng 19%, xâm nhập mặn đang có xu thế sớm hơn và mạnh hơn so với trước đây.