Bộ tài nguyên và môi trường

Thủ tướng bổ nhiệm lại Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Quyết định số 272/QĐ-TTg ngày 21/3/2023 bổ nhiệm lại ông Lê Công Thành giữ chức Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường.