Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên

Phú Yên: Tổ chức chương trình “Triển lãm ảnh, tư liệu tuyên truyền phòng, chống rác thải nhựa”
Chương trình “Triển lãm ảnh, tư liệu tuyên truyền phòng, chống rác thải nhựa” đã trưng bày khoảng 300 ảnh, 2 mô hình cùng nhiều tài liệu tham khảo và các phim về ô nhiễm rác thải nhựa với 5 chủ đề chính.