bộ tiêu chí an toàn

TP.HCM ban hành bộ tiêu chí an toàn với dịch Covid-19 mới nhất
Moitruong.net.vn – Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 và phục hồi kinh tế TP HCM vừa có Quyết định về ban hành Bộ tiêu chí đánh giá an toàn trong phòng, chống dịch đối với các hoạt động, ngành nghề, lĩnh vực trong giai đoạn thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch trên địa bàn thành phố.