bóng đèn huỳnh quang ống thẳng

Từ 15/7, nhiều loại bóng đèn, bếp hồng ngoại, bếp từ sẽ không được bán
Từ ngày 15/7/2023, những thiết bị sử dụng năng lượng có hiệu suất thấp như bóng đèn huỳnh quang compact công suất thấp, bếp hồng ngoại, bếp từ, bình đun nước nóng... sẽ không được phép nhập khẩu, sản xuất và kinh doanh trong nước.