bớt kiến thức

Sớm đưa dạy thêm học thêm vào danh mục ngành nghề kinh doanh có điều kiện
Giải trình ý kiến đại biểu Quốc hội tại phiên làm việc, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Kim Sơn cho biết từ năm 2020 Bộ GD-ĐT đã có văn bản gửi Thủ tướng Chính phủ đề nghị bổ sung việc dạy thêm, học thêm vào danh mục các ngành nghề kinh doanh có điều kiện.