các nền kinh tế phát triển

[Infographics] WB: Kinh tế toàn cầu giảm 5,2% trong năm 2020
Moitruong.net.vn – Theo báo cáo Triển vọng kinh tế toàn cầu tháng Sáu này của Ngân hàng Thế giới (WB), kinh tế toàn cầu sẽ suy giảm nghiêm trọng ở mức 5,2% trong năm 2020 do tác động của đại dịch COVID-19.