cán bộ công chức

Chính thức tăng lương cơ sở lên 1,8 triệu đồng từ 1/7/2023
Với 453 đại biểu Quốc hội tán thành thông qua Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2023. Theo đó, đã chính thức điều chỉnh mức lương cơ sở, thực hiện tăng lương cơ sở cho cán bộ, công chức, viên chức lên mức 1,8 triệu đồng/tháng (tăng khoảng 20,8%) từ ngày 1/7/2023.