cắt giảm khí metan

7 hành động khẩn cấp về khí hậu thế giới cần thực hiện vào năm 2022
Moitruong.net.vn – Cắt giảm phát thải khí nhà kính, huy động tài chính khí hậu, tạo quỹ tổn thất và thiệt hại, cắt giảm khí metan,… là những mục tiêu khẩn cấp về khí hậu mà các chuyên gia môi trường mong muốn thế giới có thể đạt được trong năm 2022.