cây đổ trong trường học

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu khẩn trương rà soát, cắt tỉa cây ở trường học
Moitruong.net.vn – Chủ tịch UBND TP Hà Nội yêu cầu rà soát, cắt tỉa lại tất cả các cây xanh ở các trường học trên địa bàn, không để gây nguy hiểm cho học sinh.