cây tre

Phát triển cây tre để bảo vệ môi trường
Sáng ngày 21/9, UBND tỉnh Đồng Tháp tổ chức Lễ trồng tre lưu niệm tại Khu Du lịch sinh thái Gáo Giồng, huyện Cao Lãnh. Hoạt động này nhằm bổ sung nguồn giống tre tại khu du lịch, đồng thời nâng cao nhận thức người dân về tầm quan trọng của chiến lược phát triển cây tre để bảo vệ môi trường.