Cháy quán karaoke tại Bình Dương

Thủ tướng yêu cầu siết chặt cấp phép kinh doanh, 100% quán karaoke phải có lối thoát thứ 2
Thủ tướng yêu cầu Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉ đạo các Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch rà soát công tác cấp phép kinh doanh, hoạt động karaoke, tăng cường hướng dẫn, tổ chức các đoàn thanh tra, kiểm tra liên ngành các cấp đối với hoạt động kinh doanh dịch vụ này.