Chi cục Quản lý đất đai Hà Nội

Hà Nội giải thể Chi cục Quản lý đất đai
Moitruong.net.vn – Chi cục Quản lý đất đai Hà Nội (thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội) giải thể để thành lập 3 phòng chuyên môn thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội.