chỉ thị 05

Học tập, làm theo gương Bác, đừng học thuộc lòng, lý thuyết suông, đề cao tinh thần nói đi đôi với làm
Moitruong.net.vn – Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định cần tiếp tục tạo chuyển biến mạnh mẽ từ “học tập” tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh sang “làm theo”, chứ không chỉ nói suông, không chỉ học thuộc lòng. Đừng nói một đằng mà làm một nẻo, lời nói phải thấm sâu vào trong tim, trong óc, trong từng hành động, việc làm.