chỉ tiêu về môi trường

Sơn La: Tăng cường các giải pháp nâng cao các chỉ tiêu về môi trường năm 2022
Sở TN&MT Sơn La vừa ban hành Công văn số 2858/STNMT-QLMT, về việc tăng cường thực hiện các giải pháp nâng cao các chỉ tiêu về môi trường thuộc hệ thống chỉ tiêu phát triển KT-XH năm 2022 của tỉnh.