Chiến dịch Giờ Trái đất 2023

Thừa Thiên Huế hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất 2023
UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Kế hoạch số 37/KH-UBND ngày 13/2/2023 về việc tham gia hưởng ứng chiến dịch Giờ Trái đất năm 2023 trên địa bàn tỉnh.