chiến dịch Hồ Chí Minh

[Infographics] Đỉnh cao của cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975
Moitruong.net.vn – Ngày này cách đây 47 năm, ngày 26/4/1975, Chiến dịch Hồ Chí Minh chính thức mở màn. Đây là chiến dịch quyết chiến chiến lược lớn nhất của quân và dân ta đánh vào trung tâm đầu não và lực lượng quan trọng nhất của chính quyền, quân đội Nguỵ ở Sài Gòn – Gia Định và các vùng phụ cận, kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước.