chính sách mới

Những chính sách mới nổi bật có hiệu lực trong tháng 2/2023
Các quy định mới về thống nhất mức lệ phí đăng ký cư trú trên cả nước, điều chỉnh tiền lương đã tính đóng BHXH, thời gian nghỉ việc hưởng BHXH.