chung tay cùng ngành Điện Thủ đô

Hà Nội: Ngày mai, cắt điện một số khu vực ở thị xã Sơn Tây và huyện Thanh Oai
Theo đó, một số khu dân cư ở thị xã Sơn Tây và một số công ty, doanh nghiệp tại huyện Thanh Oai sẽ tạm ngừng cung cấp điện.