Bảo vệ: Chương Mỹ (Hà Nội): Đất nông nghiệp bị “hô biến” thành nhà xưởng và nguy cơ gây ô nhiễm

Moitruong.net.vn

– Đất nông nghiệp tại thôn Phượng Nghĩa, (xã Phụng Châu, huyện Chương Mỹ, Tp. Hà Nội) đã bị một số hộ dân dựng nhà xưởng sản xuất, gây nguy cơ ô nhiễm môi trường.

Nội dung này được bảo mật. Hãy nhập mật khẩu để xem tiếp:

Theo Chỉ thị số 04/CT-UBND ban hành ngày 14/01/2014 của UBND TP Hà Nội về việc tăng cường quản lý nhà nước đối với đất nông nghiệp và đất công:

Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã phải chịu trách nhiệm trước UBND thành phố về quản lý quỹ đất nông nghiệp trên địa bàn về các trường hợp vi phạm mà không bị xử lý theo quy định của pháp luật. Yêu cầu Chủ tịch các UBND phường, xã, thị trấn phải cương quyết xử lý các trường hợp vi phạm xây dựng trên đất nông nghiệp (đặc biệt là các trường hợp tự chuyển đổi mục đích sử dụng đất, xây dựng trái phép) theo đúng thẩm quyền.

Đối với địa phương nào để xảy ra vi phạm mà không xử lý thì Chủ tịch UBND phường, xã, thị trấn phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, quyết định tạm dừng công tác điều hành của Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn để chỉ đạo xử lý cho đến khi vi phạm được xử lý, khắc phục.