có mây

Dự báo thời tiết  ngày 09/11/2022
Có mây, ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, . Gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời rét.