Cơ quan Liên Hợp Quốc

Hợp tác quốc tế về hành động sớm trong phòng, chống thiên tai
Trong khuôn khổ Hội nghị Bộ trưởng Châu Á Thái Bình Dương, đoàn đại biểu Việt Nam đã dự các phiên họp song phương với bộ trưởng một số quốc gia về vấn đề thiên tai vào ngày 20/9.