Công điện số 470/CĐ-TTg

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu hoàn thành hồ sơ xin hoàn thuế GTGT cho người dân, doanh nghiệp trước 28/5/2023
Tại công điện số 470/CĐ-TTg ngày 26/5/2023, Thủ tướng yêu cầu Bộ Tài chính khẩn trương kiểm tra, đánh giá đôn đốc Tổng cục Thuế thực hiện ngay, không chậm trễ, hướng dẫn các hồ sơ xem xét xin hoàn thuế giá trị gia tăng một cách nhanh chóng, kịp thời, hiệu quả cho người dân, doanh nghiệp (hoàn thành trước ngày 28 tháng 5 năm 2023.