công tác bảo vệ thực vật

Chuyển đổi sản xuất ứng phó với hạn hán ở Ninh Thuận
Moitruong.net.vn – Mục tiêu của đề án là đến năm 2025, chuyển đổi 6.815 ha sản xuất lúa 3 vụ sang sản xuất ổn định 2 vụ/năm là giải pháp mà tỉnh Ninh Thuận đưa ra để ứng phó với tình hình nắng hạn.