công tác nhân sự Đại hội XIII

Khai mạc hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII
Moitruong.net.vn – Sáng nay (5/10), tại Thủ đô Hà Nội, hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII chính thức khai mạc.