cong thong tin bo tn mt

Gần 8.000 lượt ý kiến đóng góp cho dự thảo luật Đất đai (sửa đổi) trên Cổng thông tin Bộ TN&MT
Từ khi được đưa ra lấy ý kiến nhân dân, đến nay đã có 7979 lượt ý kiến ý kiến được đóng góp cho dự thảo luật Đất đai (sửa đổi) trên Cổng thông tin Bộ TN&MT.