Công trình xây mới trường THCS Vạn Phúc

Thanh Trì (Hà Nội): Tiềm ẩn ô nhiễm môi trường, cháy nổ từ việc xây dựng Trường THCS Vạn Phúc
Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 đã quy định rõ trong quá trình thi công xây dựng các công trình, chủ đầu tư và nhà thầu thi công xây dựng phải tuân thủ nghiêm ngặt nhiều quy định bắt buộc để đảm bảo vệ sinh môi trường.