Công ty Cổ phần Anifer

Yên Bái: Công ty Cổ phần Anifer bị phạt gần 300 triệu đồng do chăn nuôi gây ô nhiễm môi trường
UBND tỉnh Yên Bái cũng yêu cầu Chi nhánh Yên Bái của Công ty Cổ phần Phát triển nông nghiệp công nghệ cao tích hợp Anifer phải thực hiện các biện pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường và báo cáo kết quả đã khắc phục.