Công ty Cổ phần Môi trường xanh Kinh Bắc

Bắc Ninh: Dự kiến đưa Nhà máy xử lý nước thải và thu gom rác vận hành trong tháng 12/2022
Nhà máy xử lý nước thải và thu gom rác có công suất xử lý 10.000 m3/ngày, đêm với tổng kinh phí hơn 170 tỷ đồng dự kiến sẽ đi vào vận hành trong tháng 12/2022.