Công ty CP Kinh doanh nước sạch Hải Dương

Hải Dương: Nâng cao chất lượng nước sạch, giảm thất thoát
Công ty CP Nước sạch và Vệ sinh nông thôn tỉnh Hải Dương hiện đang quản lý 26 nhà máy, trong đó có 14 nhà máy tự sản xuất và 12 trạm bơm tăng áp cung cấp nước sạch ổn định tại địa bàn 51 xã, phường trên địa bàn tỉnh.