Công ty CP Môi trường Đô thị Đà Nẵng

Đà Nẵng: Quản lý, giám sát chất thải tại các cơ sở y tế
Moitruong.net.vn – Để bảo đảm việc thu gom và phân loại chất thải đúng quy định, tránh lây lan dịch bệnh trên địa bàn thành phố, các tổ kiểm tra liên ngành tại Đà Nẵng tổ chức kiểm tra công tác quản lý chất thải tại 22 cơ sở y tế quy mô lớn cấp thành phố.