Công ty CP Thuỷ điện Sông Quang

Vận hành, điều tiết hồ chứa thủy điện tại Nghệ An
Do ảnh hưởng bão số 4 (bão Noru), lưu lượng nước về các hồ đang có xu hướng tăng. Để đảm bảo an toàn hồ chứa Công ty CP Thuỷ điện Sông Quang (xã Châu Thôn, huyện Quế phong, tỉnh Nghệ An), dự kiến vận hành điều tiết hồ chứa.