Công ty CP xi măng Vicem Hà Tiên

TP. Hồ Chí Minh: Xử phạt 15 triệu đồng và tạm dừng hoạt động khai thác cảng thủy nội địa đối với Công ty CP Xi măng Vicem Hà Tiên
Công ty CP Xi măng Vicem Hà Tiên bị xử phạt 15 triệu đồng và yêu cầu dừng hoạt động Cảng thuỷ nội địa chuyên dùng vì Khai thác không đúng mục đích so với quy định tại quyết định công bố.