Công ty Hoàng Hải Nam

Hải Dương: Xử phạt hơn 100 triệu đồng đối với Công ty TNHH Hoàng Hải Nam do vi phạm quy định PCCC
Vi phạm các quy định phòng cháy, chữa cháy, Công ty TNHH Hoàng Hải Nam (ở Hải Dương) bị phạt hơn 100 triệu đồng.