công ty Kinh doanh than Thanh Hóa

Công ty Kinh doanh than Thanh Hóa hoạt động có dấu hiệu gây ô nhiễm môi trường, thoái thác giao trả mặt bằng
Công ty Kinh doanh than Thanh Hóa trong quá trình hoạt động gây bụi bẩn, nước thải để tràn ra môi trường làm ảnh hưởng tới năng suất cây trồng và cuộc sống của người dân. Ngoài ra, Công ty này còn đang có dấu hiệu chây ỳ thoái thác giao trả mặt bằng cho cơ quan quản lý.