Công ty Môi trường Đô thị Hồng Lĩnh

Hà Tĩnh: Triển khai mô hình thu gom rác bằng xe điện trên địa bàn Thị xã Hồng Lĩnh
Vừa qua tại Thị xã Hồng Lĩnh, Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Hồng Lĩnh đã tổ chức nghiệm thu kỹ thuật và triển khai mô hình thu gom rác bằng xe điện trên địa bàn 2 phường Bắc Hồng và Nam Hồng.