Công ty Quốc Long

Bình Định: Điều tra doanh nghiệp có hành vi khai thác đất trái phép
Moitruong.net.vn – UBND huyện Vân Canh (Bình Định) xác nhận đã chuyển toàn bộ hồ sơ Công ty Quốc Long khai thác đất trái phép tại xã Canh Vinh.