Công ty Thủy điện Sông Bung

Quảng Nam yêu cầu hạ mực nước nhiều hồ thủy điện
Dự báo từ nay đến 25/10, trên địa bàn tỉnh Quảng Nam có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to.