Công ty Vicem Hà Tiên

Thủ Đức (TP. Hồ Chí Minh): Cần xử lý dứt điểm các công ty kinh doanh tập kết cát, sỏi hoạt động gây ô nhiễm, không giấy phép môi trường
Trạm nghiền Thủ Đức thuộc Công ty cổ phần xi măng Vicem Hà Tiên đã ngưng hoạt động sản xuất từ nhiều năm nay và đã tháo dỡ, di dời toàn bộ máy móc, thiết bị phục vụ hoạt động sản xuất xi măng đi nơi khác