Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Đắk Nông

Các nghiên cứu về hang động, núi lửa sẽ đóng góp kinh nghiệm ứng phó với biến đổi khí hậu
Phát biểu tại Hội nghị, Bộ trưởng Trần Hồng Hà mong muốn với kết quả nghiên cứu về địa chất, đặc biệt là các nghiên cứu về hang động, núi lửa sẽ là một kho tàng phong phú về nhật ký của trái đất trong nhiều thế kỷ qua từ đó đưa ra nhiều công trình nghiên cứu khoa học đồng thời đóng góp nhiều bài học lớn về kinh nghiệm ứng phó với BĐKH.