Cục Phát thanh Truyền hình và Thông tin điện tử

Tạm dừng cấp giấy phép, yêu cầu chấn chỉnh hoạt động trang thông tin điện tử tổng hợp
Moitruong.net.vn – Cục Phát thanh truyền hình và Thông tin điện tử cho hay,  từ ngày 1/11/2019, tạm dừng cấp giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp với nhóm đối tượng là các doanh nghiệp và các cơ quan báo chí.