Cục Phòng chống HIV/AIDS

Bộ Y tế khởi động chiến dịch mới về dự phòng HIV tại Việt Nam với chủ đề “Yêu mới khó – phòng ngừa HIV có ngại gì”
Moitruong.net.vn – Cục Phòng, Chống HIV/AIDS- Bộ Y tế vừa chính thức khởi động chiến dịch về dự phòng HIV tại Việt Nam với chủ đề “Yêu mới khó. Phòng ngừa HIV có ngại gì”.