củng cố hòa bình

Việt Nam ủng hộ và quyết tâm thực hiện các mục tiêu Phát triển Bền vững
Tại cuộc gặp Chủ tịch Đại hội đồng LHQ khóa 78 Dennis Francis, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho rằng để giải quyết các thách thức hiện nay, cần có cách tiếp cận toàn cầu, toàn dân và toàn diện. Trên cơ sở đó, Thủ tướng Chính phủ khẳng định Việt Nam ủng hộ và quyết tâm thực hiện các mục tiêu Phát triển Bền vững (SDGs) và ứng phó với biến đổi khí hậu, bao gồm nỗ lực thực hiện các cam kết về đưa mức phát thải ròng về "0" vào năm 2050.